Polityka prywatności

Hodowla Kotów Norweskich Leśnych

Hodowla kotów norweskich leśnych „Leśne Futrzaki *PL” docenia, że odwiedzasz jej stronę i interesujesz się jej kociakami. Szanujemy twoją prywatność i zależy nam na bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) praw.

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to taka, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikatory takie jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Do takich informacji zalicza się: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia. Informacji, których nie można przypisać do Twojej tożsamości, np. danych na temat ulubionych stron internetowych lub liczby użytkowników takich stron, nie uważa się za dane osobowe.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Niniejsze oświadczenie o prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych przez Hodowlę kotów norweskich leśnych „Leśne Futrzaki *PL”. Pytania, uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać emailem na adres kontakt@lesne-futrzaki.pl .

 

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarza się dane osobowe? / Czym są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora?

Chronimy prywatność użytkowników naszej stronie internetowej. Gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, ze względu na podłączenie i ustawiania oraz na bezpieczeństwo, na serwerach zapisywane są: dane połączenia komputera, z którego korzystasz, lista odwiedzonych podstron, data i czas trwania wizyty, adres IP Twojego urządzenia, dane przeglądarki i systemu operacyjnego oraz dane strony zawierającej łącze do naszej witryny. Nie gromadzimy dodatkowych danych osobowych, np. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, chyba że podasz je dobrowolnie, np. podczas wypełniania formularza kontaktowego, w ramach realizacji umowy lub na naszą prośbę. Podstawę prawną dla przetwarzania wcześniej wymienionych kategorii danych stanowi art. 6. (1) (a) ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Jakie prawa ma osoba, której dotyczą dane?

Poza prawem do uzyskania informacji na temat swoich danych przysługują Ci również następujące prawa:

  • Prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe są przechowywane
  • Prawo do skorygowania, usuniecia lub utajnienia swoich danych osobowych pod warunkiem, ze zezwalaja na to przepisy prawa.
  • Prawo do uzyskania swoich danych osobowych w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym ich maszynowe odczytywanie.
  • Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu ma zastosowanie w przypadku wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 6 (1) f) RODO.
Aby skorzystać z przysługującego Ci prawa, wystarczy skontaktować się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w sekcji: „Kontakt”.

 

Bezpieczeństwo danych

Hodowla kotów norweskich leśnych „Leśne Futrzaki *PL” podejmuje wszelkie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby Twoje dane osobowe nie zostały utracone lub wykorzystane w sposób nieprawidłowy. Na przykład Twoje dane przechowywane są w miejscu zabezpieczonym i nie są dostępne publiczne. W niektórych przypadkach Twoje dane podczas przesyłania są szyfrowane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). To oznacza, że do komunikacji naszych serwerów z Twoim komputerem używamy zatwierdzonej procedury szyfrowania (jeśli Twoja przeglądarka obsługuje SSL). Jeśli chcesz kontaktować się z nami poprzez pocztę e-mail, należy zauważyć, że nie możemy zagwarantować poufności przesyłanych informacji. Treść wiadomości e-mail jest dostępna dla osób trzecich, dlatego polecamy wysyłać poufne informacje tradycyjną pocztą.

 

Zmiany dotyczące oświadczenia o prywatności

Hodowla kotów norweskich leśnych „Leśne Futrzaki *PL” zastrzega prawo do zmian treści zawartych w oświadczeniu o prywatności w dowolnej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia lub z uprzedzeniem. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach, zaglądaj często na strony. Korzystając z witryn internetowej naszej hodowli, zgadzasz się z warunkami niniejszego oświadczenia o prywatności.

Ostatnia aktualizacja tego oświadczenia miała miejsce 27 listopada 2019 r.